Условия за ползване

Общи условия за ползване на платформата Regico

 

I. Общи положения
 

1. Тези условия представляват договор за услугите предоставяни от платформата Regico - създадена и поддържана от РЕДЖИКО ЕАД, ЕИК 202730726, с адрес на управление - 1111 София, ул. Христо Максимов 45 и оперативен офис - 1505 София, ул. Каймакчалан 1, вх. А - и нейните ползватели, и уреждат правата и задълженията на всички страни по него.
 

2. Страни по настоящия договор са РЕДЖИКО ЕАД и всеки един:

a.      регистриран обикновен потребител наричан за краткост от тук нататък – Потребител
или

b.      действащ бизнес - наричан за краткост от тук нататък – Търговец

заредил сайта www.regico.bg или изтеглил и инсталирал едно от приложенията на платформата Regico.
 

II. Терминология

1. Навсякъде в този Договор следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този раздел I значения, освен когато контекстът изисква друго:
 

2.Потребител – всеки човек, изтеглил приложението Regico и инсталирал го на своя телефон или таблет.
 

3.Търговец – всеки действащ бизнес в България предлагащ стоки, продукти или услуги за хората.
 

4. Платформата Regico предоставя услуги за свързване на Потребители и Търговци по лесен и бърз начин с помощта на компютри и мобилни устройства (таблети и телефони) свързани в Интернет.
 

5. Платформата Regico се състои от следните модули:

a.      Уеб-сайт www.regico.bg, който служи за представяне на платформата;

b.      Уеб-страница www.regico.bg/manager, която служи за регистрация и за работа на търговците с услугите в платформата Regico

c.       Безплатно приложение Regico за смарт-телефони с операционна система iOS или Android, с което Потребителите ползват услугите на Regico, и чрез които могат да комуникират с регистрираните Търговци.


 

6. Резервация -  електронен запис в базата данни Regico, който съдържа информация за потребителя, за мястото (обекта на Търговеца), датата, часа и евентуално продължителността на резервацията.
 

7. Бонус – електронен запис в базата данни на Regico дефиниран от Търговеца и генериран от платформата, който се изпраща на телефона на Потребителя. Бонусът съдържа информация за Потребителя, мястото (обекта на Търговеца), описание на бонуса и условията за неговото ползване.
 

8. Поръчка – електронен запис в базата данни на Regico, съдържаща информация за Потребителя, за мястото (обекта на Търговеца), списък с продукти, дата и период за получаване и адрес за доставка ако Търговецът е оферирал възможност за доставка.
 

9. „Моите места“ – всеки Потребител има възможност да поддържа в приложението си личен списък с места, които посещава като клиент - избирайки от всички регистрирани Търговци в Regico.
 

10. Клиент на Търговеца – всеки Потребител, който е добавил Търговеца в своя списък „Моите места“. Всички тези клиенти стават лоялни клиенти на Търговеца, след като посетят неговият обект и ползват за първи път бонус от Търговеца. Търговецът сам решава как и какво да предостави на своите лоялни клиенти.
 

III. Предмет на договора
 

1. Платформата Regico предоставя на потребителите и търговците следните услуги за ползване:

a.      Резервации– всеки търговец, който активира услугата, може да приема онлайн резервации от всички потребители, които са го включили в списъка си „Моите места“. В приложението Regico  потребителите виждат календара на търговеца и могат са си резервират свободен час, като се запишат направо от телефона без обаждане. 

b.      Бонуси– всеки търговец, който активира услугата може да дефинира различни бонуси за своите лоялни клиенти – т.е. тези, които са го включили в списъка си „Моите места“. Потребителите – клиенти на този Търговец - получават тези Бонуси директно в телефона си.

c.       Поръчки– всеки търговец, които активира услугата, може да приема онлайн поръчки за запазване и доставка на продукти, храна или друго от своите клиенти - т.е. тези, които са го включили в списъка си „Моите места“. Потребителите – клиенти на този Търговец – поръчват направо от телефона си по всяко време.
 

2. Всеки потребител заявява, че са запознат и съгласен с настоящите условията за ползване в следните случаи:

a.      Когато зареди и ползва в своя браузър сайта www.regico.bg;

b.      Когато изтегли и инсталира приложението Regico на свое мобилно устройство;
 

3. Всеки Търговец заявява, че е запознат и съгласен с настоящите условията за ползване в следните случаи:

a.      Когато зареди и ползва в своя браузър сайта www.regico.bg;

b.      Когато посети страницата www.regico.bg/manager и се регистрира в платформата той получава e-mail за потвърждаване на регистрацията и деклариране верността на въведените от него данни. След клик върху ясно обозначения линк за потвърждаване се счита, че Търговецът е извършил електронно изявление за сключване на договор , и че договорът между него и Regico е сключен.  

 

IV. Цени и начин на плащане на услугите
 

1. Всички услуги на платформата Regico се предоставят безплатно на Потребителите.
 

2. Услугите на платформата Regico се предоставят на търговците  по следния начин:

a.      Резервации – безплатна услуга завинаги;

b.      Бонуси – срещу абонамент с цена, посочена в секция Настройки в страницата www.regico.bg/manager

c.       Поръчки – срещу абонамент с цена, посочена в секция Настройки в страницата www.regico.bg/manager

3. Всички абонаментни такси се изчисляват след тяхното използване за изтекъл месец. Те се заплащат от Търговеца в срок до 10 дни от получаване на съобщението/фактурата за плащане. Търговците получават съобщение за плащане в секция Настройки > Абонаменти в страницата www.regico.bg/manager и едновременно с това – електронна фактура за плащане на регистрираният от тях e-mail за фактуриране.
 

V. Права и задължения на Потребителите
 

1. Регистрация:
За да ползват платформата потребителите трябва да изтеглят мобилното приложение Regico на своят smart-телефон и да го инсталират. След инсталация те веднага могат да разгледат приложението, да видят кратко указание как се работи с него и да разгледат регистрираните търговци в своя град или квартал. За да ползват някоя от услугите на Regico – те трябва да се регистрират. Това е възможно да стане директно с един от техните профили във Фейсбук или Туитър, като е необходимо да се попълнят и още няколко полета с информация, а именно:

a.      e-mail (за да имаме връзка с вас и за да получавате потвърждения за резервации и поръчки)

b.      пол, години (за да не ви изпращаме неподходящи предложения)

c.       адрес (необходим, ако поръчвате доставки на адрес)

d.      телефон (необходим, ако правите резервации или поръчки)

2. Потребителите са задължават да бъдат коректни към своите Търговците при заявка за услуга при тях. Ако направят резервация или поръчка и впоследствие решат, че няма да я ползват те трябва да я анулират през системата или да се обадят директно на телефона на Търговеца.

3. Ако Потребител заяви услуга и без да уведоми Търговеца - се откаже от нейното ползване – Търговецът има право да го изключи от неговият списък с лоялни клиенти и да му даде отрицателен рейтинг, който ще бъде видим за всички други търговци.

4. При трикратно заявяване и отказ от заявена услуга без предупреждение – Regico блокира достъпа на този потребител до платформата и го изтрива от всички списъците с лоялни клиенти. 

5. Работа с платформата:
След регистрацията всеки потребител може да разглежда наличните Търговци в своя град и квартал и да ги добавя към списъка си Моите места. Идеята е да събере постепенно подредени всички места в града, където ползва услуги, храни се или пазарува. Потребителят може да ползва всяка една от услугите РЕЗЕРВАЦИИ, БОНУСИ, ПОРЪЧКИ само към Търговците, които са я активирали.

 

VI. Права и задължения на Търговците
 

1. Регистрация на търговец:
За да ползва платформата – всеки търговец трябва да направи първоначална регистрация на сайта www.regico.bg/manager въвеждайки необходимите данни за търговския обект и фирмата или лицето. При тази регистрация търговецът декларира, че данните които въвежда са коректни, и че той има право да извърши тази регистрация. С извършването на тази регистрация Търговецът не се обвързва с никакви задължения, срокове или плащания към Regico.  
 

2. Работа на Търговеца с платформата:
След като се регистрира, търговецът може да ползва платформата Regico едновременно и поотделно по следните два начина:

a.      Използване на страницата  www.regico.bg/manager на всяко свое устройство – компютър, лаптоп, таблет - с активен Интернет и браузър;

b.      При желание от негова страна – получава e-mail съобщения за всяка резервация или поръчка, които може да приеме или отхвърли директно в полученото съобщения.
 

3. Активиране на услуга от Търговец:
След като влезе в своя профил – Търговецът може по всяко време да активира всяка една от неактивните услуги в менюто Настройки.  При активиране на услуга – той получава e-mail за потвърждение на активацията. Услугата се активира реално едва след изрично потвърждение (избор на ясно означен в e-mail-а линк) от Търговеца. И в самата услуга и в e-mail-а за потвърждение – ясно е означено дали услугата е безплатна или платена с месечен абонамент.  Абонаментът за платени услуги започва да тече от датата на e-mailпотвърждението.
 

4. Деактивиране на услуга от Търговец:
След като влезе в своя профил – Търговецът има право по всяко време да деактивира всяка една от активните услуги в менюто Настройки.  При деактивиране на услуга – той получава e-mail за потвърждение на деактивацията. Услугата се деактивира реално едва след изрично потвърждение (избор на ясно означен в e-mail-а линк) от Търговеца и това е датата на деактивация. И в самата услуга и в e-mail-а за потвърждение – е ясно означено дали услугата е била безплатна или платена.  Деактивацията на платена услуга, не освобождава Търговеца от заплащане на неговите неплатени абонаменти към Regico до момента.
 

5. След регистрация и активиране на една или повече услуги в платформата Търговецът е длъжен да работи с Regico по такъв начин, че неговите клиенти да бъдат адекватно обслужени. Това може да включва без да изчерпва действията – вход в системата, потвърждаване или отказ на заявена резервация или поръчка, въвеждане, потвърждаване  или промяна на бонус.
 

6. При направена и потвърдена Резервация/Поръчка от КлиентТърговецът е длъжен да приеме и обслужи клиента си в определеното време и на определеното място. При невъзможност за това Търговецът трябва своевременно да уведоми Потребителя чрез съобщение в платформата или направо чрез телефонно обаждане на телефона на Потребителя.
 

7. При дефиниран и изпратен Бонус от Търговеца към КлиентитеТърговецът е длъжен на изпълни обещаното за съответният Бонус при желание от страна на Потребителя в обекта на Търговеца - в същия вид и при условията описани в платформата Regico и в телефона на клиента.    

 

VII. Вашите данни и профили
 

1. РЕДЖИКО ЕАД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” съгласно Закона за защита на лични данни. Потребителят се съгласява РЕДЖИКО ЕАД да съхранява и администрира личните му данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

2. Потребителите и Търговците гарантират, че данните, които предоставят в процеса на регистрация са верни и пълни.

3. Потребителите се регистрират в платформата с техните публични профили от Facebook или Twitter, като допълват необходимата информация в секцията Настройки на приложението. Те отговарят за  това да пазят информацията за своите акаунти от разкриване пред трети лица.

4. Търговците се регистрират в платформата с e-mail и парола, с които създават административен акаунт, чрез който имат достъп до цялата информация за своя  обект. След това те въвеждат  подробни данни за обекта, в който оперират. Те отговарят за това да пазят информацията за своя акаунт от разкриване пред трети лица.

5. Регистрирайки се в платформата всяка една страна - Потребители и Търговци дават разрешение да им бъдат създадени публични профили, които ще бъдат видими за другата страна.

6. Регистрирайки се в платформата Потребители и Търговците дават изрично разрешение на Regico да им изпраща съобщения по всякакъв технически начин: e-mail, нотификации, в профилите им във Facebookи др., както такива необходими за функционирането на услугите в Regico, така и съобщения с рекламна или друга търговска цел.

7. Регистрираните Потребители и Търговци се съгласяват с това – необходимите техни данни като име, телефон, адрес, e-mail – да бъдат предоставяни на другата страна, когато  това е необходимо за работата на платформата и за предоставянето на услуга от Търговец към Клиент. 

8. РЕДЖИКО ЕАД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиентите и Търговците и да не предоставя събраната информация на трети лица. Изключение се допускат само в следните случаи:

a.      Получили сме изричното вашето съгласие за това;

b.      Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, по силата на действащото законодателство.

 

VIII. Интелектуална собственост
 

1. Всички елементи на www.regico.bg и в мобилните приложения Regico, включително но не само – търговски марки, лога, изображения, контроли, програмен код, аудио, видео, интерфейси, текстове и др. принадлежат на РЕДЖИКО ЕАД и са обект на закрила на ЗАПСП.

2. Потребителите и Търговците се задължават да не извършват действия, с които могат да модифицират, повредят, блокират или декомпилират работата на части от платформата или на цялата платформа.  
 

IX. Гаранции и ограничаване на отговорността
 

1. РЕДЖИКО ЕАД единствено и само поддържа платформата Regico давайки възможност за комуникация между Потребители и Търговци. Платформата Regico пренася по електронен път ясно определени и дефинирани волеизявления  от Потребител към Търговец и от Търговец към Потребител за техни намерения и бъдещи действия. Ние не проверяваме и не контролираме по никакъв начин комуникацията между двете страни. Отговорност и задължение на активната страна – Потребител или Търговец – е да изпълни обещано към другата страна. 

2. Ние полагаме постоянни грижи за осигуряване на работоспособността на платформата и за високо качество на нашите услуги, но услугите на Regico се предоставят във вида, в който са без гаранции за това че са непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки.

3. Ние не носим отговорност в следните случаи:

a.      За вреди, причинени от некоректно поведение един към друг на Потребителите или Търговците;

b.      За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препращане от нашия сайт към други сайтове;

c.       За некоректно отношение на Търговец към Клиент или на Клиент към Търговец;

d.      За въвеждане на невярна или заблуждаваща информация или информация нарушаваща авторските права на трета страна;

e.      В случай, че Потребител или Търговец позволи на трето лице да ползва и злоупотреби неговия акаунт;

f.       За всякакви вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до сайта и услугите на Regico;

4. В никакъв случай РЕДЖИКО ЕАД, неговите директори, служители и доставчици няма да са отговорни пред Потребителите и Търговците за евентуални инцидентни, последващи или наказателни щети, включително тези, които произтичат от загуба и/или ползване, на данни или на печалба.

 

X. Други
 

1. РЕДЖИКО ЕАД си запазва правото да прави промени в платформата или в тези Условия за Ползване с цел подобряване и развитие на платформата без предварително уведомяване на Потребителите и Търговците, когато това не засяга обичайният начин за ползване на услугите от тяхна страна. В случаите, когато Потребителите и Търговците ще бъдат засегнати в значителна степен от предстоящи промени в платформата - РЕДЖИКО ЕАД ще направи всичко възможно за да изпрати предварително уведомление до всички регистрирани в Regico в разумен срок преди самите промени.

2. Страните ще разрешават възникналите спорове чрез преговори, като при невъзможност за достигане до споразумение споровете ще бъдат отнасяни пред компетентен български съд.

3. Важат законите на българското право.
 

 

1 Май, 2014

София